2013 11 11/12


20:11:32 UT PFN42 Błonie, Paweł Zaręba POWIĘKSZ