2010 03 02/03

Czas trwania ok. 5 s


2010 03 02/03 02:53:29 UT PFN 24 Gniewowo Krzysztof Polakowski POWIńėKSZ