2010 02 22/23


2010 02 22/23 20:29:47 UT PFN 32 Chełm Maciej Maciejewski POWIĘKSZ