2006 08 07/08

2006 08 07/08 23:18:20 PAV25 PFN URZĘDÓW
bardzo duży rozbłysk i fragmentaryzacja, Żuber Adam