2013 01 01/02


21:13 UT PFN 43 Siedlce, Maciek MyszkiewiczPOWIĘKSZ


21:13:26 UT PFN 20 Urzędów, Mariusz Gozdalski POWIĘKSZ


21:13:25 UT PFN 32 Chełm, Maciek Maciejewski POWIĘKSZ


05:45:22 UT PFN 20 Urzędów, Mariusz Gozdalski POWIĘKSZ


05:45:22 UT PFN 06 Kraków, Maciek Kwinta POWIĘKSZ