2013 09 14/15


02:53:40 UT PFN32 Chełm, Maciek Maciejewski POWIĘKSZ