2014 03 17/18


02:22:05 UT PFN 32 Chełm, Maciek Maciejewski POWIĘKSZ