2017 07 14/15


20:30:35 UT, PFN 40, Otwock, Zbyszek Tymiński POWIĘKSZ