2018 02 16/17


01:52:07 UT, PFN47 Jeziórko, Tomek Lewandowski POWIĘKSZ


01:52:03 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ


01:52:05 UT, PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba POWIĘKSZ


01:52:05 UT, PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba POWIĘKSZ


01:52:06 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ