2007 03 12/13


2007 03 12/13 20:01 UT PFN24 Gniewowo, Krzysztof Polakowski                SEE BIG SIZE
Nikon D70s ISO:1600 30s Zenitar FISH-EYE 2.8/16