2013 04 27/28


20:18:21 UT PFN 20 Urzędów, Mariusz Gozdalski POWIĘKSZ