2015 06 24/25


01:54:49 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ