2016 07 29/30


00:42:34 UT, PFN20 Urzędów, Mariusz Gozdalski POWIĘKSZ