2017 06 24/25


20:52:08 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ