2018 01 02/03


04:42:29 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ