Zaawansowane obserwacje

Jeśli myślisz o meteorach również w pochmurne wieczory i chciałbyś robić coś więcej niż obserwacje... to znalazłeś się w jednym z dwóch miejsc na stronie PKiM, która zajmuje się badaniami meteorów.

Na tej stronie mamy zadania dla obserwatorów wizualnych.
Na stronie PKiMowska Sekcja Obliczeniowo Teoretyczna swoją działalność przedstawiają osoby głównie zaangażowane w analizę danych z obserwacji wideo.

Proponowane zadania:

Roje podejrzane o aktywność

Na International Meteor Conference 2006, Sirko Molau zaprezentował analizę całorocznej aktywności meteorów na podstawie 200 tysięcy meteorów zaobserwowanych przez IMO Video Meteor Network w trakcie 13 lat. Zestawienie wszystkich podejrzanych radiantów dostępne są na stronie Sirko Molau. Poniżej przedstawiamy radianty rojów, które czekają na potwierdzenie poprzez inne techniki obserwacyjne niż obserwacje wideo. Wybrano roje, których aktywność była większa lub równa 5% aktywności meteorów sporadycznych.

Obserwatorki ostrowik paulina sowicka

Zadanie: Proszę obserwatorów wizualnych o zgłaszanie czy obserwowują poniższe roje. Aby być pewnym przynależności meteoru do podejrzanego roju należy wykonać ją według instrukcji podanych w poradniku Obserwacje meteorów ze szkicowaniem dla radiantu kołowego.

ID 3
maksimum 6 kwietnia
okres aktywności 31.03-06.04
współrzędne RA = 201.9 DEC = 64.0
Vgeo 18 km/s
Act 5.2 %
dryf dRA = -1.8 dDEC = 0.3
liczba zjawisk 163
uwagi bardzo wolne zjawiska

ID 16
maksimum 25 czerwca
okres aktywności 23.06-30.06
współrzędne RA = 304.0 DEC = -6.5
Vgeo 40 km/s
Act 8.7 %
dryf dRA = 0.9 dDEC = 0.3
liczba zjawisk 288
uwagi niemal stała i względnie wysoka aktywność

ID 18
maksimum 7 lipca
okres aktywności 02.07-07.07
współrzędne RA = 25.4 DEC = 46.5
Vgeo 56 km/s
Act 6.9 %
dryf dRA = -0.3 dDEC = 0.5
liczba zjawisk 125
uwagi -

ID 19
maksimum 10 lipca
okres aktywności 08.07-15.07
współrzędne RA = 315.3 DEC = -4.0
Vgeo 40 km/s
Act 8.7 %
dryf dRA = 0.6 dDEC = 0.6
liczba zjawisk 251
uwagi prawdopodobnie wzrasta do roju ID = 24

ID 24
maksimum 19 lipca
okres aktywności 17.07-22.07
współrzędne RA = 322.7 DEC = -2.0
Vgeo 39 km/s
Act 7.2 %
dryf dRA = 0.1 dDEC = 0.4
liczba zjawisk 159
uwagi prawdopodobnie spadek aktywności roju ID = 19

ID 54
maksimum 27 września
okres aktywności 24.09-30.09
współrzędne RA = 81.1 DEC = +7.0
Vgeo 59 km/s
Act 6.6 %
dryf dRA = 1.4 dDEC = -0.1
liczba zjawisk 432
uwagi -

ID 67
maksimum 31 października
okres aktywności 27.10-04.11
współrzędne RA = 120.7 DEC = +16.0
Vgeo 60 km/s
Act 6.0 %
dryf dRA = -0.7 dDEC = 0.3
liczba zjawisk 324
uwagi -

ID 69
maksimum 9 listopada
okres aktywności 08.11-15.11
współrzędne RA = 24.6 DEC = +26.5
Vgeo 20 km/s
Act 5.9 %
dryf dRA = 0.2 dDEC = 1.0
liczba zjawisk 204
uwagi bardzo wolne zjawiska, niemal stała aktywność