Strona GłównaTaurydy 2009

Taurydy 2009


portret użytkownika Krzysiek-Polakowski

By Krzysiek-Polakowski - Posted on 04 November 2009

Dariusz Dorosz -PKIM

Pierwsze Taurydy można obserwować już od końca października, ostatnie zaś nawet 25 listopada. Wśród kompleksu Taurydów możemy wyodrębnić m.in dwa roje: Taurydy południowe z maksimum aktywności roju wypadającym 5 listopada, a także Taurydy północne z maksimum aktywności 12 listopada.

Rój ten charakteryzuje się dość niskim ZHR-em wynoszącym '5' jednak mała ilość rekompensowana jest dość jasnymi zjawiskami. Bolidy pochodzące z tego roju nie są rzadkością, które w połączeniu z małą prędkością stanowią nie lada przeżycie dla miłośnika nieba.

Warto wspomnieć, iż przykładowo w 2005 roku każdej nocy można było zaobserwować po kilkanaście bolidów, w tym także bolidy powyżej - 10 magnitudo ! Wraz z ekstremalnie jasny -15 mag z 04/05 11 2005 (poniżej)


Taurydy 2009
Tauryd - 15 mag ! Dariusz Dorosz- PKIM 2005 11 04/05 20:19:42 UT

Ciałem macierzystym, twórcą kompleksu roju jest kometa 2P/Enckego o okresie orbitalnym zaledwie 3,3 lat. Jest ona twórcą całego kompleksu rojów prócz Taurydów Pn, Taurydow Pd także Chi Orionidów oraz Arietydów. Roje te prawdopodobnie powstały, w wyniku rozpadu istniejącej wcześniej Komety Enckego na istniejący dziś obiekt oraz kilka mniejszych obecnie planetoidalnych.

Radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Byka, na południe od Plejad. Podczas obserwacji nie należy patrzeć bezpośrednio w kierunku radiantu, najlepiej wodzić wzrokiem w odległości 40-50 stopni od niego tak, aby pole widzenia znajdowało się ponad 50 stopni nad horyzontem.

Radiant- (miejsce skąd wybiegają Taurydy) w poszczególnych dniach