Strona GłównaInne przewidywania aktywności Drakonidów w maksimum 2011.

Inne przewidywania aktywności Drakonidów w maksimum 2011.


maziek's picture

By maziek - Posted on 25 September 2011

Prognozowana aktywność Drakonidów 2011.

Opracowano na podstawie artykułu Prognozowana aktywność Drakonidów w latach 2011-2100 Michaił Masłow, WGN 39:3. Artykuł przedstawia prognozy dla lat 2011-2100, w niniejszym opracowaniu zawarto jedynie informacje dotyczące nadchodzącego maksimum.

Drakonidy są znanym rojem meteorów, których ciałem macierzystym jest kometa 21P/Giacobini-Zinner. W przeszłości rój wykazywał już okresy wzmożonej aktywności, między innymi powodując w latach 1933 i 1946 spektakularne deszcze meteorów z kilkoma tysiącami zjawisk na godzinę. Najbliższy obecnie interesujący moment to tegoroczne maksimum, które według wielu badaczy zaznaczy się swoją aktywnością. W celu przewidzenia tej aktywności przeprowadzono komputerowe symulacje ewolucji strumienia meteoroidów za pomocą programu Comet's dust 2.0 (autorstwa Szanowa i Dubrowskiego, 2005). Użyto modelu Lyytyniena i van Flandrena, 2000, odpowiednio zmodyfikowanego przez autora artykułu. Użyto też elementów orbity komety 21P podanych przez Kinoshitę, 2008.

W roku 2011 Ziemia podczas maksimum napotka na swej drodze kilka strumieni meteoroidów wyrzuconych w latach 1887-1926. Spotkania te nie będą należały do najciaśniejszych - najbliżej przejdą trzy z nich, z lat 1887, 1894 i 1900, w odległościach odpowiednio −0,00092AU, +0,00107 AU i −0,00136 AU - w związku z tym nie jest przewidywana bardzo wysoka aktywność, liczbę ZHR szacuje się na 40 do 50 meteorów w maksimum. Masłow wskazuje więc na jedynie nieznaczne podwyższenie aktywności, co stoi w sprzeczności z przewidywaniami przedstawionymi w opublikowanym wcześniej tłumaczeniu artykułu The coming 2011 Draconids meteor shower - Vaubaillon, Watanabe, Sato, Horii i Koten. Większość zjawisk pochodzić będzie ze strumienia wyrzuconego w roku 1900, kilkukrotnie gęstszego niż te z roku 1997 i 1894. Maksimum aktywności dla strumienia z 1900 roku nastapi 8 października o godzinie 20:13 UT, ta chwila uważana jest również za moment wystapienia maksimum aktywności całego roju jako takiego.

Maksymalne zbliżenie Ziemi do strumieni z lat 1887 i 1894 nastapi kilka godzin wcześniej, odpowiednio o 17:04 i 18:06 UT. Pierwsze meteory spodziewane są już o 17-18 UT i generalnie z początku powinny to być zjawiska jasne, jednakże wraz z upływem czasu jasność zjawisk będzie spadać do typowej. Niestety, kiedy radiant roju będzie wysoko obserwacjom będzie przeszkadzał będący blisko pełni Księżyc.

Rys. 1. Rozkład strumieni meteoroidów w pobliżu Ziemi podczas maksimum 2011. Oś X - czas, oś Y - odległość od orbity Ziemi w AU

Wzmożenie aktywności Drakonidów w maksimum 2011 roku jest prognozowane przez wielu badaczy (wśród nich są Jeremie Vaubaillon, Esko Lyytinen, Mikiya Sato, Hartwig Luethen) i istnieje zgoda co do samego faktu jego zaistnienia, natomiast niniejsze przewidywania znacznie skromniej oceniają jego intensywność.

Jeśli faktycznie maksimum wystapi o podanym wyżej czasie najlepsze warunki do obserwacji będą w Europie i północno-zachodniej Afryce. Radiant będzie miał też dostateczną wysokość na Środkowym Wschodzie i na północy Eurazji, poza najdalszymi jej krańcami północno-wschodnimi. Obserwatorzy z Eurazji będą mieli możliwość potwierdzenia, czy sprzwdzą się przewidywania co do niskiej aktywności strumieni z lat 1887 i 1894. Dobre warunki dla obserwatorów radiowych będą w Ameryce Północnej, niezłe w południowej Afryce.