Strona Główna BOLID z 9 grudnia 2014

BOLID z 9 grudnia 2014


ax's picture

By ax - Posted on 10 December 2014

BOLID 09.12.2014

We wtorek 9 grudnia 2014 roku o godzinie 17:16:45 na obszarze południowej i południowo zachodniej Polski obserwowany był bardzo jasny bolid. Zjawisko o jasności porównywalnej z Księżycem widoczne było w różnych częściach kraju. Obserwatorzy z centralnej części kraju wspominali o zielonym bolidzie widocznym nisko nad południowym horyzontem, na Dolnym Śląsku bolid widoczny był wyżej i wydawał się być znacznie jaśniejszy. Bolid zarejestrowany został przez obserwatorów Polskiej Sieci Bolidowej, widoczny jest między innymi na zapisach ze stacji PFN41 Twardogóra, PFN38 Podgórzyn oraz PFN40 Otwock. Zjawisko wydaje się poruszać stosunkowo powoli, na zapisach z kamer widoczne są liczne rozbłyski świadczące o fragmentacjach wchodzącego do atmosfery ciała jak też o jego stosunkowo niewielkiej gęstości, być może mniejszej od gęstości skał ziemskich.

Wkrótce po zjawisku wykonana została wstępna analiza bolidu. Okazało się że zjawisko to wystąpiło nad Republiką Czeską. Początek bolidu znajdował się na wysokości około 95 km co jest wartością dość dużą dla tego rodzaju zjawisk. Punkt początkowy leżał kilkanaście kilometrów ma południowy wschód od Opavy. Ze względu na znaczną odległość żadna z polskich stacji nie uchwyciła końcowej części bolidu, część widoczna z Polski urywa się na wysokości około 45 kilometrów, nie jest to z pewnością wysokość końcowa i bolid kontynuuje swój lot dochodząc zapewne do wysokości około 30km bądź nawet do wysokości mniejszej. Na obszarze Moraw bolid ten rozświetlił niebo silnym zielonym światłem, obiekty oświetlone przez bolid rzucały wyraźnie widoczne cienie. Wizualne oceny naszych południowych kolegów mówią o jasności w granicach -14 do -16 magnitudo co jest wartością znacznie większą niż w przypadku Księżyca w pełni.

Badania tego zjawiska w najbliższych dniach będą zapewne priorytetem dla Europejskiej Sieci Bolidowej pokrywającej obszar Czech, Niemiec oraz kilku innych krajów europejskich. Istnieje pewne prawdopodobieństwo upadku meteorytu i bez wątpienia zjawisko to będzie przedmiotem badań czeskich naukowców posiadających ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie astronomii meteorowej.

PreviewAttachmentSize
2014_bolid_m20141209_161645_pfn41_45p.jpg100.35 KB