Strona GłównaSekcja Meteorytowa

Sekcja MeteorytowaJak rozpoznać meteoryt?

Misja

Sekcja Meteorytowa działająca w ramach PKiM jest jedyną w Polsce zorganizowaną grupą specjalizującą się w poszukiwaniu meteorytów, posiadającą przetestowane w terenie metody poszukiwawcze. Podstawowym zadaniem Sekcji jest odnajdywanie meteorytów pochodzących z rejestrowanych przez PFN bolidów. Dzięki współpracy międzynarodowej poszukujemy także spadków ze zjawisk zaobserwowanych przez zaprzyjaźnione organizacje (min. przez Sieć Europejską EN) w obszarach pola rozrzutu na terenie Polski i za granicami kraju.

Odnajdywane w ten sposób meteoryty są wyjątkowe ponieważ dają unikatową możliwość kompleksowej analizy zjawiska. Wyznaczenie składu chemicznego przy jednoczesnej znajomości orbity meteoroidu może doprowadzić do poznania pełnej genezy kosmicznego ciała.

Sekcja prowadzi poszukiwania także w obszarach dawnych spadków. Głównym celem jest tu Pułtusk ale i inne miejsca meteorytonośne takie jak Morasko, które pozwalają na uzupełnienie obrazu rozkładu masy w polu rozrzutu i stanowią realny trening w poszukiwaniach.

Zasady

Okazy meteorytów ze spadków rejestrowanych przez PFN są własnością PKiM i służą w 100% nauce. Prócz tego, że zostają one w pełni przebadane mogą być wystawiane w muzeach, na wystawach oraz stanowią dopełnienie prezentacji w czasie naszych pokazów czy wykładów o tematyce meteorytowej.

Z racji posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego Sekcja wykonuje wstępne badania obiektów podejrzanych o pozaziemskie pochodzenie oraz przygotowuje okazy do badań szczegółowych prowadząc przy tym dokumentację naukową. Kontakt z instytucjami w Polsce i za granicą zajmującymi się profesjonalnie badaniami gwarantuje nam rzetelne i kompleksowe badania naszych meteorytów.

Spotkania

Kilka razy w roku organizujemy spotkania oraz warsztaty, które służą rozwijaniu własnych doświadczeń, pasji i umiejętności. Stanowią one szkolenia służące wymianie doświadczeń oraz podnoszeniu umiejętności naszych członków. Bierzemy także czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz czasem w targach meteorytowych, na których mamy możliwość poszerzenia własnego asortymentu próbek porównawczych.

Ponadto Sekcja zajmuje się weryfikacją w terenie wszelkich doniesień o spadkach i znaleziskach meteorytów. Udostępniamy także własne laboratoria do badań wstępnych okazów podejrzanych o kosmiczne pochodzenie.

Kontakt

Zainteresowanym chcącym skorzystać z naszej pomocy polecamy nasz nowy e-mail kontaktowy: pkim.inbox@gmail.com


Członkowie Sekcji Meteorytowej podczas rekonesansu w Sołtmanach pod Kruklankami - dziura w dachu to efekt spadku meteorytu 30.04.2011 r.