Strona GłównaMasa główna meteorytu Morasko ?

Masa główna meteorytu Morasko ?


portret użytkownika Krzysiek-Polakowski

By Krzysiek-Polakowski - Posted on 24 November 2006

fot.1 178- kilogramowy meteoryt znaleziony przez Krzysztofa Soche

Historia meteorytu Morasko rozpoczeła się wraz z początkiem I wojny światowej gdy podczas budowy umocnień wojskowych odnaleziono ok 80 kg bryłe żelaza. Okaz te został wysłany do Berlina gdzie przeszedł badania w Ośrodku naukowym co ujawniło jego meteorytowe pochodzenie. Jednak badania z prawdziwego zdarzenia rozpoczęto dopiero po wojnach.

Gdy w 1950 Jerzy Pokrzywnicki rozpoczął poszukiwania na tamtejszych terenach. Natrafiano na dużą liczne drobych odłamków.Jednak zdarzały się bardziej masywniejsze okazy np 78-kilogramowy okaz meteorytu który słuzył jako obciążenie pługu rolnika. Równolegle były również prowadzone badania kraterów znajdujacych się w rezerwacie Morasko. Przez długi czas częśc naukowców nieprzyjmowała tezy meteorytowego pochodzenia owych kraterów gdyż uważała iż jest to formacja powtała w wyniku działania lodowca.

Krzysztof Socha zajmuje się poszukiwaniem i zbieraniem meteorytów o bardzo wielu lat. Współpracuje z naukowcami z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Pomaga w ustaleniu rzeczywistej elipsy spadku owego ciała. Jesienią tego roku poszukiwacz odnalzł 178 kg meteoryt prawdopodomnie jest to masa główna. Jest to jak dotąd najwiekszy okaz meteorytu odnaleziony na terytorium Polski. Warto zaznaczyć iż jest to niepierwsze znalezisko pana Krzysztofa gdyż wiosną 1995r równiez odnalazł całkiem spory okaz. Wartość pieniężna tego znaleziska ma znaczenie drugorzędne gdyż najważniejsze będą informacje uzyskane po przebadaniu meteorytu które pozwolą dokładniej zrozumieć co się stało 5500 - 6000 lat temu w okolicach Poznania.

Krater pometeorytowy MORASKO
fot.2 Jeden z kraterów z rezerwacie Morasko

Źródło:PTM

2006 Morasko