Podwójny radiant delta-Aurigidów.

W 2002 roku Audrius Dubietis i Rainer Arlt analizując bazę IMO z lat 1991-2001 wysunęli
przypuszczenie, że rój ten reprezentują dwa mniejsze roje. Wrześniowe Perseidy i delta-Aurigidy są oddzielnymi ale związanymi ze sobą małymi źródłami. Teoretyczne delta-Aurigidy mogą być źródłem słabego maksimum (ZHR=3), przewidzianego na 23 września (lambda=181deg). Warto więc śledzić zachowanie tego roju.

Zwykłe maksimum kompleksu delta-Aurigidów wystąpi w okolicach lambda=166.7deg
(08/09 września).

Rój Macieja Kwinty - beta-Ursa Minorydy

Szkicowanie meteorów w pierwszej połowie sierpnia pozwoli nam na weryfikację
słabego roju, odkrytego przez Macieja Kwintę. Domniemany radiant znajduje
sie blisko Kochaba (beta-UMi) RA=202deg DEC=65deg. Meteory wylatujące z tego roju są zjawiskami bardzo wolnymi V=13 km/s, a więc wyraźnie odznaczają sie od tła
Perseid. Ich okres aktywności szacuje się na 2-12 sierpnia, z datą maksimum około 7 sierpnia.

Historia kappa-Cygnidów

Przypadający 16 sierpnia nów Księżyca stwarza nam idealne warunki do obserwacji kappa-Cygnidów. Jest to słaby rój, obfitujący w jasne zjawiska.

Pierwsze wzmianki o tym roju pojawiły sie w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Konkoly, a potem Denning podczas maksimum Perseidów, zaobserwowali kilka meteorów wybiegających z okolic Łabędzia. Na początku lat dwudziestych XX stulecia angielscy obserwatorzy Prentice i Cook zanotowali kilkanaście kappa-Cygnidów, wyznaczając dla nich radiant. Cook nazwała domniemany rój theta-Cygnidami. Podobne wyznaczenia radiantu uzyskali obserwatorzy rosyjscy, a w latach trzydziestych obserwatorzy z American Meteor Society.

Kilka uwag o obserwacjach Perseidów

Przypominam, że obserwacji ze szkicowaniem nie prowadzimy tylko w dniu maksimum.
Kilka dni przed i po maksimum nie trzeba szkicowć Perseid, należy natomiast szkicować na mapach wszystkie inne meteory. Pozwoli to, na analizę słabych rojów, ktorych aktywność jest znikoma w porównaniu z aktywnością Perseid. Jeśli więc jesteśmy pewni, że meteor jest Perseidem, to wystarczy że w raporcie do obserwacji ze szkicowaniem, w rubryce {\it Stream} napiszemy przy tym meteorze PER.

Podczas wysokiej aktywności należy skracać przedziały czasowe. W przypadku liczb godzinnych większych niż 25 meteorów, notujemy czas co 20 minut, gdy aktywność przekroczy poziom 50 meteorów, notujemy czas co 15 minut, w przypadku aktywności 100 zjawisk na godzine, stosujemy przedziały dziesięcio minutowe, a gdy aktywność przekroczy poziom 200 - pięcio minutowe.

portret użytkownika admin

Wybuch tegorocznych Perseidów

Persiedy to rój meteorów utworzony przez kometę 109P/Swift-Tuttle i aktywny każdego roku w dniach 17 lipca - 25 sierpnia. Najbliżej Słońca kometa macierzysta roju przeszła ostatnio w grudniu 1992 roku, przez co wzmożoną aktywność roju Perseidów obserwowano w latach 1988-1997. W rekordowych latach 1991-1993 maksymalna aktywność sięgała poziomu ZHR=300-400. Po roku 1997 aktywność roju wróciła do normalnego poziomu, czyli około stu "spadających gwiazd" na godzinę w maksimum.

portret użytkownika admin

Bootydy Czerwcowe -- kolejny wybuch?!

27 czerwca 1998 roku, obserwatorzy z północnej półkuli zostali zaskoczeni meteorami wylatującymi z konstelacji Wolarza (Bootes). Niektórzy widzieli nawet do 100 meteorów na godzinę podczas trwania 7 godzinnego "wybuchu" ich aktywności. Taki przypadek nie był odosobniony: w latach 1916, 1921 i 1927 astronomowie i miłośnicy astronomii też mieli możliwość obserwacji tego ciekawgo roju - Botyd Czerwcowych.

portret użytkownika admin

Bolid dzienny nad Polską

Dziś o godzinie 01:45:55 nad Polska pojawił się bolid dzienny o jasności -12m. Zjawisko zostało zaobserwowane przez Przemysława Żołądka z Nowego Dworu Mazowieckiego gdzie było widoczne wysoko nad południowo zachodnim horyzontem. Meteor barwy zielonej, poruszał się po niebie stosunkowo szybko (prędkość 3.5), pozostawiał za sobą delikatny ślad. Zjawisko trwało około 2s.

portret użytkownika admin

Zaproszenie na XVIII OA PKiM - Projekt Perseidy 2007

Pracownia Komet i Meteorów zaprasza wszystkich miłośników astronomii zainteresowanych tematyką meteorową na
Projekt Perseidy 2007, który odbędzie się w dniach 6 – 19 sierpnia w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Warszawskiego w Ostrowiku pod Warszawą, położonej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy tegorocznego spotkania będą świadkami maksimum jednego z najbardziej spektakularnych rojów meteorowych – Perseidów i aktywnie przyczynią się do lepszego poznania jego natury.

portret użytkownika admin

Bolid nad Polską - upadek meteorytu?

Bolid widoczny 20 lutego nad Polska został spowodowany przez odłamek, który przybył do nas z głównego pasa planetoid. Są małe szanse na to, że ciało przetrwało przejście przez atmosferę i jego odłamki spadły w okolicy miejscowości Garwolin - informuje najnowszy numer czasopisma "WGN"

Dokładnie o godzinie 19:54 dnia 20 lutego niebo nad Polską rozświetlił bardzo jasny meteor. Był on widoczny w Poznaniu, Warszawie i okolicach, w Kielcach i Opolu. Obserwatorzy porównywali jego jasność do Księżyca w kwadrze lub nawet w pełni!

Według opisu Przemysława Żołądka z Pracowni Komet i Meteorów, który obserwował z Nowego Dworu Mazowieckiego, bolid był wolny i leciał z gwiazdozbioru Bliźniąt do gwiazdozbioru Hydry.