Strona GłównaRój Macieja Kwinty - beta-Ursa Minorydy

Rój Macieja Kwinty - beta-Ursa Minorydy


By Krzysztof Mularczyk - Posted on 21 August 2004

Szkicowanie meteorów w pierwszej połowie sierpnia pozwoli nam na weryfikację
słabego roju, odkrytego przez Macieja Kwintę. Domniemany radiant znajduje
sie blisko Kochaba (beta-UMi) RA=202deg DEC=65deg. Meteory wylatujące z tego roju są zjawiskami bardzo wolnymi V=13 km/s, a więc wyraźnie odznaczają sie od tła
Perseid. Ich okres aktywności szacuje się na 2-12 sierpnia, z datą maksimum około 7 sierpnia.