Strona GłównaNowy Zarząd PKiM

Nowy Zarząd PKiM


portret użytkownika admin

By admin - Posted on 28 February 2011

W sobotę 26 lutego 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie PKiM.

Wybrany został nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Przemysław Żołądek
Skarbnik - Mariusz Wiśniewski
Sekretarz - Magdalena Sieniawska

Wybrana została nowa Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krzysztof Polakowski (Przewodniczący)
2. Maciek Maciejewski
3. Andrzej Skoczewski

Oprócz tego koordynatorami sekcji zostali:

Sekcja Fotograficzna - Przemysław Żołądek
Sekcja Video - Mariusz Wiśniewski
Sekcja Wizualna - Magdalena Sieniawska
Sekcja Radiowa - Karol Fietkiewicz
Sekcja Meteorytowa - Zbyszek Tymiński
Sekcja Obliczeniowo Teoretyczna (PSOT) - Przemysław Żołądek
Webmaster - Mariusz Wiśniewski
Administrator Grup Mailowych - Mariusz Wiśniewski

Koordynatorzy do zadań specjalnych:

Koordynator do spraw organizacji IMC 2013 w Polsce - Mirosław Krasnowski
Koordynator akcji "Draconidy 2011" - Mariusz Wiśniewski
Koordynator do spraw pozyskiwania funduszy - Magdalena Sieniawska