Dane z obserwacji


By Anonymous - Posted on 01 March 2013

BAZA DANYCH OBSERWACJI WIZUALNYCH

Wykonane przez Was obserwacje wizualne meteorów ze szkicowaniem są dostępne w postaci rocznych baz danych, które nazywamy Polish Visual Meteor Database (PVMDB). Jest to unikalna na skalę światową baza obserwacji wizualnych meteorów, którą można wykorzystać we własnych badaniach za pomocą programu Radiant lub samodzielnie napisanych aplikacji. Poniżej można pobrać aktualną bazę.


OBSERWACJE ARCHIWALNE


POMOC W ARCHIWIZACJI

Obserwacje wizualne ze szkicowaniem są wprowadzane w postaci elektronicznej za pomocą programu Corrida.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś wykonać pracę na rzecz PKiM proszę o kontakt pkim.visual@gmail.com a udostępnie oprogramowanie oraz obserwacje.


Corrida: http://users.camk.edu.pl/kzlocz/codes.html

Dane do wprowadzenia:


Pomoce: