Cyrqlarz nr 241


portret użytkownika Zibi

By Zibi - Posted on 06 July 2021

CYRQLARZ No. 241 - URANIA 02/2021
 
Meteor muskający atmosferę Ziemi nad Białorusią i Polską

Niebywały sukces brytyjskiej sieci bolidowej!
Odnaleźli rzadki meteoryt węglisty

Cyrqlarz on-line w pliku PDF: c241.pdf

Tags