Strona GłównaRecoStar 1.7.1 - Pierwszy krok do masowej analizy danych PAVO

RecoStar 1.7.1 - Pierwszy krok do masowej analizy danych PAVO


portret użytkownika marand

By marand - Posted on 13 May 2008

RecoStar to program wykonujący wstępną redukcję danych video u obserwatora. Pełna wersja potrafi nie tylko wykryć jasne punkty na obrazkach ale również zidentyfikować co to za gwiazdy na podstawie katalogu. Ze względu na pewne problemy ze stabilnością pracy programu zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie używania jedynie pierwszej najprostszej części programu.

Program tu udostępniony liczy średni obrazek na podstawie pojedynczych klatek wraz z eliminacją meteora oraz wyszukuje piksele które najprawdopodobniej są gwiazdami. Jako wynik dostajemy dwa pliki: średni obrazek oraz plik "dodatkowy". Ten drugi plik zawiera zakodowaną część ułamkową średniej, informację o wykrytych pikselach oraz o średniej jasności, variancji i ilości klatek na podstawie których został otrzymany.

Jak używać RecoStar

Program RecoStar wymaga podania dwóch parametrów wejściowych:
- katalogu w jakim znajdują się obrazki
- ścieżki do pliku z listą obrazków.

Typowo komenda wywołująca program będzie miała postać

recostar ścieżka_do_danyh ścieżka_do_pliku_z_listą\pliki.lst

Jeśli lista plików znajduje się w tym samym miejscu co katalog z danymi wówczas obie ścieżki będą takie same.

Przykład: kamera pavo2, noc 20080520

recostar pavo2\20080520\ pavo2\20080520\pliki.lst

Należy pamiętać by podając katalog z danymi postawić znak \ na końcu. Bez tego nie będzie dobrze działać.

Jeśli jesteśmy w katalogu z danymi i jest w nim również plik z listą obrazków to można napisać inaczej. Podać ścieżkę dostępu do programu recostar a pozostałe parametry się skrócą. Jeśli umieścimy recostar w katalogu metrec to można będzie napisać:

c:\metrec\recostar .\ pliki.lst

Jeszcze krótszą postać przyjmie wywołanie recostar jeśli katalog metrec będzie wpisany do tak zwanego PATH. Zmienna systemowa PATH zawiera ścieżki do katalogów w których znajdują się programy do których mamy bezpośredni dostęp. Jest możliwość dodania katalogu do tej zmiennej. Aby tego dokonać musimy zmienić zawartość AUTOEXEC.BAT który znajduje się w głównym katalogu na dysku z systemem operacyjnym.

Szukamy w AUTOEXEC.BAT czegoś podobnego do:

PATH=c:\METREC;%PATH%

Jeśli już jest linia zawierająca coś podobnego to nasz katalog metrec można do niej dopisać. Jeśli nic takiego niema to można wpisać linię jak powyżej.

Jeśli tak zrobimy, w katalogu metrec będzie recostar a my będziemy w katalogu z danymi zawierającymi plik z listą obrazków to wystarzy wpisac:

recostar .\ pliki.lst

Potrzebujemy jeszcze listę plików. Stworzenie jej to równiez jedna komenda. Musimy wejść do katalogu z danymi i wpisać taką oto komendę:

dir ??????.BMP /B > pliki.lst

Oznacza to że chcemy wylistować zawartość katalogu (dir) ale interesują nas tylko pliki BMP o nazwach nie dłuższych niż 6 znaków (??????.BMP). Normalnie użycie instrukcji dir powoduje że oprócz nazwy dostajemy wiele dodatkowych informacji. Nie są one nam potrzebne. Dlatego wpisujemy /B by wydrukowane zostały same nazwy. Na koniec podajemy > pliki.lst co oznacza że zamiast na ekran lista obrazków trafi do pliku o nazwie pliki.lst

Tak więc pierwszym krokiem jest wejście do katalogu z danymi i utworzenie listy obrazków. następnie uruchamiamy recostar i otrzymujemy dwa pliki z wynikiem dla każdego meteora.

Wynik obliczeń recostar może posłużyć dwóm celom. Po pierwsze obserwator może użyć jednego z uśrednionych obrazków jako obrazka referencyjnego dla programu refstars. Eliminuje to problem z polowaniem na ładną pogodę by zrobić specjalnie obrazek referencyjny. Głównym jednak zastosowaniem wyników jakie produkuje ten program to obliczanie siatek współrzędnych a potem orbit meteorów.

Aby obliczenia były możliwe konieczne jest ich szybkie przesłanie. recostar umożliwia zmniejszenie ilości przesyłanych danych. Do natychmiastowego przesłania są:
- suma obrazków z meteorem ??????.BMP
- sredni obrazek bez meteora ??????SR.BMP
- plik dodatkowy ??????SS.BMP
- plik ze współrzędnymi ??????.INF
- plik z animacją ??????.BND

Pakowanie i przesyłanie danych

Całość najlepiej jeśli będzie spakowana zipem. zip do pobrania stąd w samo rozpakowującej się paczce.

stworzenie paczki zawierającej potrzebne dane wymaga kilkukrotnego uruchomienia zipa. jako nazwe najlepiej stosować datę YYMMDD i numer kamery np 2. Uwaga w dosie jest ograniczenie do 8 znaków w nazwie!

zapis obrazków z meteorami
pkzip YYMMDD02.zip ??????.BMP

zapis obrazków srednich
pkzip YYMMDD02.zip ??????SR.BMP

zapis obrazków dodatkowych
pkzip YYMMDD02.zip ??????SS.BMP

zapis plików ze współrzędnymi
pkzip YYMMDD02.zip ??????.INF

zapis plików z animacją
pkzip YYMMDD02.zip ??????.BND

Przy kolejnyc uzyciach pkzip pliki powinny automatycznie dodawać się do paczki.

mozna jeszcze dodac do paczki LOG oraz bazę danych

pkzip YYMMDD02.zip *.LOG

pkzip YYMMDD02.zip *.DBF

przydać się może w obliczeniach oryginalna maska

Jak już zestaw plików będzie gotowy wystarczy przysłać te dane za pomocą internetu by możliwa była dalsza analiza.

Program do pobrania

Program RecoStar udostępniony jest w dwóch wersjach: dla pełnej rozdzielczości (max) oraz dla połowy pełnej rozdzielczości (full). Programy różnią się tylko zastosowanymi progami detekcji gwiazd.

PodglądZałącznikRozmiar
recostar_max.exe74.5 KB
pk250dos.exe202.53 KB
recostar_full.exe74.5 KB