Cyrqlarz


portret użytkownika brahi

Cyrqlarz no. 208


CYRQLARZ No. 208 - Sierpień 2014

Zapraszam do lektury kolejnego po dłuższej przerwie numeru Cyrqlarza. Numer 208 pod redakcją Łukasza Wożniaka to 36 stron na których znajdziemy między innymi:

- Historię sieci bolidowej PFN - obszerny artykuł z okazji 10-lecia Polskiej Sieci Bolidowej

- Sprawozdanie z z XXIX Seminarium PKiM

- Artykuły dotyczące zawartości radionuklidów w meteorytach

- Relację z wyprawy w obszar spadku czelabińskiego

- Przegląd bolidów zarejestrowanych przez sieć PFN

- Informacje dla obserwatorów

Życze przyjemnej lektury!

portret użytkownika brahi

Cyrqlarz nr. 207


CYRQLARZ No. 207 - Maj-Czerwiec 2013

W imieniu nowego redaktora naczelnego, Łukasza Woźniaka zapraszamy do lektury nowego numeru Cyrqularza. W numerze 207 między innymi:

- Zaproszenie na konferencję IMC2013

- Sprawozdanie z Seminarium oraz Walnego Zgromadzenia PKiM

- Obszerny artykuł Andrzeja Skoczewskiego dotyczący bolidu Czelabińsk

- O planach budowy AstroBazy w Siedlcach

- Sprawozdanie z poszukiwań meteorytów w Oslo autorstwa kolegów z Sekcji Meteorytowej PkiM

- Sprawozdanie z VII Seminarium Meteorytowego w Olsztynie

- Informacje dla obserwatorów wizualnych

- Kącik kometarny przygotowany przez Tomka Fajfra

Zapraszamy do lektury!


Cyrqlarz on-line w pliku PDF: c207.pdf (8.6 MB)

 
portret użytkownika brahi

Cyrqlarz no. 206


CYRQLARZ No. 206 - 18.03.2012

Zapraszam do lektury drugiego w tym roku numery Cyrqlarza. Numer 206 z datą 18 marca 2012 roku wychodzi w niemal 25 lat od założenia PKiM. W 1987 roku pierwsi obserwatorzy Pracowni rozpoczynali swoje badania od prostych obserwacji wizualnych, dziś w 2012 roku w naszych rękach jest pierwszy wzmacniacz obrazu sprzężony z nowej generacji kamerą cyfrową wysokiej rozdzielczości. O pracach nad wzmacniaczem traktuje pierwszy z zamieszonych artykułów. Dużo miejsca poświęcono też nowemu rojowi meteorowemu pochodzącemu od komety C/1846 J1 Brorsen. Rój ten odnaleziony został niemal równocześnie i niezależnie przez nas i przez Johna Gravesa (ten ostatni opublikował swoje wyniki w najnowszym numerze WGN tuż przed nami). W numerze znalazł się też artykuł z dziedziny meteorytyki autorstwa Zbyszka Tymińskiego. Informacje o widocznych na niebie kometach przedstawiają Tomasz Fajfer i Andrzej Skoczewski. Przyjemnej lektury!


 

portret użytkownika brahi

Cyrqlarz no. 205


CYRQLARZ No. 205 - 20.01.2012

Po dłuższej przerwie spowodowanej zmianą na stanowisku redaktora naczelnego oddaję do Waszych rąk nowy numer Cyrqularza. Nasz dwumiesięcznik zyskał nową szatę graficzną, złożony został przy użyciu darmowego oprogramowania SCRIBUS. Niniejszy biuletyn zredagowałem samodzielnie niemniej gorąco zachęcam wszystkich do zamieszczania swoich artykułów w kolejnych numerach. Mile widziane będą wszelkie artykuły dotyczące drobnych ciał Układu Słonecznego – meteorów, meteorytów, komet czy też planetoid. Numer ten stoi pod znakiem dwóch wydarzeń jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. W październiku ubiegłego roku obserwować mogliśmy długo oczekiwane maksimum Drakonidów. PKiM zorganizowała wyprawę obserwacyjną do Włoch, relację z tej wyprawy zamieszczamy na stronie 4. W świecie komet niezwykłym wydarzeniem było pojawienie się jasnej komety z grupy Kreutza która nieomal otarła się powierzchnie Słońca i wbrew oczekiwaniom spotkanie to przetrwała. Zamieszczam też tradycyjnie informacje i pomoce przeznaczone dla obserwatorów wizualnych.


 

portret użytkownika marand

Cyrqlarz no. 188

188 numer CYRQLARZ-a trafił w Wasze ręce i to w dwa tygodnie od poprzedniego. W ten sposób nadganiamy zaległości. Mimo rekordowego tempa otrzymujecie dużą dawkę artykułów i to z samego serca PKiM.

Zachęcamy do lektury. W dziale Badania Naukowe Kamil Złoczewski podsumowuje obserwacje Geminidów z 2007 roku zebrane przez IMO. Przemysław Żołądek przedstawia z kolei historię jednego Geminida, który ze względu na swą jasność określaliśmy mianem SUPERBOLIDA. Najważniejszym artykułem w numerze jest analiza obserwacji Perseidów z 2004, która zaowocowała pierwszą w historii PKiM tak wielką analizą orbit. W dziale Patrząc w niebo znajdziecie informacje o bieżącej aktywności meteorowej wizualnej, kalendarz na cały 2008 oraz opis komety 8P/Tuttle.

Zapraszamy do przeczytania Cyrqlarza no. 188.

portret użytkownika marand

Cyrqlarz no. 186

Kolejny, 186 numer Cyrqlarza jest już w Waszych rękach. Zachęcamy do jego lektury. Na stronie 4 znajdziecie statut PKiM, który stanowi zapis celów działalności Pracowni i sposobów ich realizacji, a także reguluje jej działanie i strukturę wewnętrzną.
W Nowościach Arkadiusz Olech przypomina o rocznicy pierwszego lądowania na Księżycu i rewiduje nasze poglądy dotyczące występowania węglowodorów w naszym Układzie Słonecznym.
W Badaniach Naukowych znajdziecie artykuły Mariusza Wiśniewskiego prezentujące wyniki analizy współczynnika masowego Leonidów 2002 oraz aktualny problem struktury roju Perseidów. Dokonania obserwatorów Pracowni w minionym roku podsumowują Ewa Zegler i Radosław Poleski.
W tym numerze prowadzimy Czytelników po krętych drogach zakończonej niedawno rejestracji PKiM. Przeczytacie też sprawozdanie z pobytu Przemysława Żołądka i Mariusza Wiśniewskiego na International Meteor Conference 2007.
W dziale Patrząc w niebo nie zabraknie informacji o bieżącej aktywności meteorowej wizualnej i teleskopowej. Numer zamyka Kącik Kometarny.

Zapraszamy do przeczytania Cyrqlarza no. 186.

Przepraszamy za opóźnienie w wydaniu tego numeru wynikłe z niekończących się problemów z awarią strony internetowej jak również z wakatem na stanowisku Redaktora Naczelnego Cyrqlarza.